Niekto musí vyskúšať, kadiaľ cesta nevedie.

plán činnosti 2020

6.1.-Trojkráľový výstup na Markvicu                  (OKST Kolačín)
5.2.-Výročná členská shodza                             (OKST Kolačín)
23.2.-Zimné stretnutie turistov Trenčianskeho   (RR KST Trenčín,
        regionu na Baskom                                     OKST Tr.Teplice)
4.4.-Jarný Regionálny zájazd-Pohronský Inovec   (RR KST Trenčín)
        prihlášky u predsedov do 28.2.2020.
25.4.-Dubnická 30-ka                                         (OKST Dubnica nad Váhom)
16.5.-Novodubnická 25-ka Ivana Markoviča         (OKST Kolačín)
23.5.-TOB Turisticko orientačný beh                   (RR KST Trenčín)
        Krajské kolo+Slovenský pohár
27.6.-Jánsky haluškový festival                          (OKST Kolačín)
29.8.-Po stopách SNP na Markovicu                    (OKST Kolačín)
12-15.9.-Klubový autobusový zájazd                  (OKST Kolačín)
             Východné Slovensko (Poloniny)
19.9.-Jesenný Regionálny zájazd                       (RR KST Trenčín)
         prihlášky u predsedov
17.10.-Chodníkomi MUDr.L.Bundalu                   (OKST TTS Trenčín)
21.11.-Jesenné stretnutie turistov                     (RR KST Trenčín)
           Trenčianského Regionu
6.12.-Mikulášsky Slopský vrch                            (OKST Dubnica nad Váhom)

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode