Niekto musí vyskúšať, kadiaľ cesta nevedie.

O nás

Klub slovenských turistov Kolačín je samostatným právnym subjektom registrovaným na MV SR od 7.5. 2003 ako  jeden z 434 odborov KST.

Kontakt  s ústredím  riešime prostredníctvom regionálnej  rady Trenčín .

KST Kolačín vyvíja pestrú a bohatú činnosť v rôznych druhoch turistiky a venuje sa ochrane prírody.

V súčasnosti má náš odbor viac ako 70 registrovaných členov. Na čele stojí predseda Michal Hál, ktorému v činnosti pomáha výbor. 

 
 
Pomáha nielen svojim členom. Stovkami podujatí ponúka program všetkému obyvateľstvu (deťom, mládeži a dospelým). Verejnoprospešnou aktivitou, napríklad značením turistických trás prispieva k vytváraniu podmienok na rozvoj turistiky, športu, cestovného ruchu, kultúry i ochrane prírody.

 

 

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode