Niekto musí vyskúšať, kadiaľ cesta nevedie.

NOVODUBNICKÁ 25-KA IVANA MARKOVIČA

Klub Slovenských turistov a mesto Nová Dubnica vás pozývajú na 39. ročnik  turistického pochodu 

NOVODUBNICKÁ 25-KA IVANA MARKOVIČA

16.5.2020

Štart:8,15,20km trasy od 7:00-9:30h.Hosinec na Lúčkach Kolačín

        25km trasa        od 7:00-9:30h.Mierové námestie Nová Dubnica

Cieľ:Hostinec na Lúčkach Kolačín.

Pripravené sú 4 pešie trasy a 2 cyklotrasy.

TRASY Z NOVEJ DUBNICE:

25km-Mierove námestie-Dubovec-Slimáková-Grófovec-Drieňová-Kyšky-Kamrnné vráta-Langáčska cesta-Ostrý vrch-

studnička-kameňolom-Kolačín

TRASY Z KOLAČÍNA:

8km-Hostinec na Lúčkach-Kríž pod Markovicou-Markovica-Hostinec na Lúčkach

15km-Hostinec na Lúčkach-kaplnka-Slimáková-Grófovec-Drieňová-Kyšky-Kamenné vráta-Markovica-Hostinec na Lúčkah

20km-Hostinec na Lúčkach-kaplnka-Slimáková-Grófovec-Drieňová-Kyšky-Kamenné vráta-Langáčska cesta-Ostrý vrch-studnička-

         kameňolom-Hostinec na Lúčkach

CYKLOTRASY:

30km-Hostinec na Lúčkach alebo Mierové námestie-cyklozrub Horné Sŕnie-Kolačín

40km-Hostinec na Lúčkach alebo Mierové námestie-Gilianka-Chrástková-Krivoklát-Bohunice-Bolešov-Kolačín

ŠTARTOVNÉ:-2€ dospelí

                  -1€ deti a členoviaKST

                 - zdarma deti do 6 rokov

V cieli obdržíte odznak a účastnícky list

 

 

 

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode