Niekto musí vyskúšať, kadiaľ cesta nevedie.


Ivan Markovič

Ivan MARKOVIČ

 

Dôstojné miesto vo voľnočasových aktivitách občanov mesta mala turistika pod vedením Ivana Markoviča. Tento zanietený občan Novej Dubnice celý svoj život zasvätil deťom a mládeži nášho mesta. A to nielen v Lyžiarskom oddiele Nová Dubnica, ale tiež v turistickom. Každý víkend venoval tým, ktorí milovali pohyb a vedeli obdivovať krásy slovenskej prírody. Vždy nové zákutia objavovali na svojich turistických potulkách, a keď prišli prázdniny, zotrvávali na jednom mieste aj týždeň. A on im bol všetkým: trénerom, otcom, bútľavou vŕbou, kuchárom, botanikom a všetkým tým, čo bolo práve treba. Desiatky detí a mládeže mu dodnes vďačia za to, že keď biely sneh pokryje krajinu, oni v nej nachádzajú opätovne novú krásu na lyžiach a snáď na Ivana spomínajú. Organizoval tiež putovné tábory do Čiech a do zahraničia. Je otcom Novodubnickej dvadsaťpäťky, ktorú neúnavne organizoval každý rok. Ba podarilo sa mu do Novej Dubnice sústrediť turistov z celého sveta, vrátane Američanov - Celosvetové sústredenie turistov v Novej Dubnici v roku 1996. Keď bol po značnom zdravotnom oslabení už menej mobilný, ani vtedy neprestal myslieť na mladých. Inicioval rôzne športové súťaže medzi školami Novej Dubnice aj za účinnej podpory mesta.

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode