Niekto musí vyskúšať, kadiaľ cesta nevedie.

Stretnutie na Baskom

17.02.2012 10:22

REGIONÁLNA  RADA  KST  TRENČÍN  A

KLUB  SLOVENSKÝCH  TURISTOV  TRENČIANSKE  TEPLICE

P O Z Ý V A  V Š E T K Ý C H  P R I A T E Ľ O V  T U R I S T I K Y

N A 37. ROČNÍK  ZIMNÉHO  STRETNUTIA  TURISTOV

TRENČIANSKEHO  REGIÓNU A 33. ZIMNÉ  STRETNUTIE  NA  BASKOM

V  DŇOCH  25. - 26. 2. 2012

Účastnícky poplatok 1.- € pri prezentácii. Mládež poplatok neplatí. Každý účastník dostane účastnícky list a čaj. Stravovanie z vlastných zásob. 

Pre nedostatok vody prosíme účastníkov zrazu aby dobrovoľne priniesli 1 liter pitnej vody.

Doprava :

Individuálna, alebo autobusmi SAD do Omšenia, Dolnej Poruby, na Homôlku a ďalej len po turisticky značených chodníkoch, z Omšenia po modrej značke, z Dolnej Poruby po žltej, z Homôlky po modrej.

Turisti z Kolačína si zvolili trasu z Homôlky. Zraz je v sobotu 25.2. 2012 o 7.00 pred KD v Kolačíne. Doprava na Homôlku bude zabezpečená pre tých, ktorí sa prihlásia do 22.2.2012 u p. Kačíkovej na t.č. 0905 789 828 alebo e-mailom zverejneným na stránke .

Tešíme sa na Vašu účasť v horskom prostredí Strážovskej hornatiny na BASKOM.

 

 

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode