Niekto musí vyskúšať, kadiaľ cesta nevedie.

Novodubnická 25-ka Ivana Markoviča

14.04.2011 14:41

Novodubnická 25-ka  Ivana Markoviča

V sobotu 28. 5. 2011 sa bude konať ďalší ročník Novodubnickej 25-ky, na ktorý si vás dovoľujeme srdečne pozvať.

Trasy budú 4, z toho 3 pešie /7, 12, 20 km/a 1 cykloturistická /25km/.

Štarty budú dva – pred budovou Mestského úradu v Novej Dubnici a  pred Hostincom na lúčkach v Kolačíne od 7.00  do  9.00 hod.

Štartovné : 1,-€, dôchodcovia, študenti a deti 0,50€, deti do 6 rokov zdarma.

Turistické trasy:

7km –Nová Dubnica – Veľký Kolačín -  Markovica- Malý Kolačín - Hostinec na Lúčkach

Trasa je nenáročná, môžu ju absolvovať aj rodičia s malými deťmi, dokonca i v kočiarikoch.

12 km- Nová Dubnica – Veľký Kolačín -  Markovica -  Kyšky – Kamenné vráta – Kyšky- Otoč – 1. studnička nad Dubnicou- Medzihorie -  kameňolom- Malý Kolačín- Hostinec na Lúčkach

Trasa je nenáročná.

 20 km - Nová Dubnica – Veľký Kolačín -  Markovica  -  Kyšky – Kamenné vráta –okruh  nad Teplicami -  Kyšky – Otoč- 1. studnička -  kameňolom- Malý Kolačín, Hostinec na Lúčkach

Stredne náročná trasa s odmenou na Otoči i v cieli.

Cyklotrasa – Nová Dubnica – Malý Kolačín – Otoč – Siran – Kopanica – Prejta – Dubnica-Kolačín, Hostinec na Lúčkach

Na jednotlivých stanovištiach budú pripravené zaujímavé úlohy a hry pre deti. Akcia sa koná za každého počasia. Na vašu účasť sa tešia turisti z Kolačína.

 

 

 

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode