Niekto musí vyskúšať, kadiaľ cesta nevedie.

Kam v Slovenskom raji

13.07.2011 11:10

Ak ešte váhate, či ísť s nami do raja alebo nie, pridávam rozpis ponúkaných trás, kde si každý nájde tú svoju.Pomôžem si pomôckou, ktorú vyrobil Mgr. Gašparík pre potreby zariadenia, v ktorom budeme ubytovaní. Verte mi, je z čoho vyberať.

 

Trasa č. 1:  Čingov – Sovia skala – Čingov              Celkový čas:  3 hodiny  alebo  1:10 h.               

                     Od ústrednej orientácie na Čingove 490 m. n. m.  ideme asfaltovou cestou západným smerom proti toku Hornádu (5 min.).  Na rázcestí sa vydáme po zelenej značke doľava cez mostík ponad Hornád. Turistická trasa smerom na Soviu skalu je okružná, stále po tej istej  zelenej značke.

(a) Dlhšia trasa.  Za mostíkom vedie proti toku Hornádu,  prídeme k rázcestiu Lesnica – ústie 498m (10 min.). Tu odbočíme doľava – poľana Bikšová (45  min.) – Košiarsky briežok (30 min.)  Sovia skala 640m  (1 hod.) . Nasleduje krátke, no strmé klesanie na Čingov (25 min.)

                                                                                                  (prevýšenie 146 m , dĺžka trasy cca 9 km). 

(b) Kratšia. Za mostíkom vedie smerom doprava Hornádu k bufetu a k chatovej oblasti. Potom nasleduje prechod cez lúku medzi horné chaty a strmé stúpanie cez les. Tak sa dostaneme na terasu Sovia skala 640m (35 min.). Ponúka nám výhľady na rozšírenú časť Prielomu Hornádu a časť Hornádskej kotliny s Vysokými Tatrami v pozadí. Priamo dole je chata OZ PŠaV na Slovensku. Návrat je po tej istej trase(25 min.).                       

                                                                        (prevýšenie 146 m , dĺžka trasy cca 2,5 km)

 

 

 

Trasa č. 2:  :     Čingov – Tomášovský výhľad     a späť.         Celkový čas:  2 hodiny                  

                          Od ústrednej orientácie na Čingove 490 m. n. m. ideme   po  žltej značke:     

            autokemping  Džurkovec 565 m (15 min)   Tomášovský výhľad  667 m (45min) .

      (a) návrat :  späť po tej istej žltej značke  do Čingova  (55min)

      (b) návrat : pokračujeme za Tomášovský výhľad chvíľu po žltej, potom po zelenej značke  

           odbočíme vľavo a strmo zostúpime k Hornádu až na Rázcestie po Tomášovským výhľadom (25 min), po zelenej značke  doľava cez mostík k  Biely potok  rázcestie 524 m – spolu po modrej značke dole  Biely potok (ústie) 510 m (10 min)    Čingov 490 m (35 min.)  

                                                                                (prevýšenie 177m, dĺžka trasy cca 6 km)

 

Trasa č. 3: Čingov–Tomášovský výhľad–Letanovský mlyn–Čingov  

                                                                                                                Celkový čas:  3:20 h                         

                       Od ústrednej orientácie na Čingove 490 m  ideme   po  žltej značke:  autokemping Džurkovec 565 m (15 min)   Tomášovský výhľad  667 m (45min) – asi po 10 min sa dostaneme na kraj lesa, odbočíme doľava a krajom lesa pokračujeme stále po  žltej značke. Po chvíli vstúpime do lesa, stúpame cestou, potom klesáme chodníkom a zostupujeme na cestu pri potoku. Odbočíme doľava a po červenej značke  prídeme k rázcestiu Letanovský mlyn 513m (45 min). Za mostom odbočíme doľava po modrej značke  a pokračujeme Prielomom Hornádu  po prúde až na Rázcestie po Tomášovským výhľadom (45 min), po zelenej značke  cez mostík k  Biely potok  rázcestie 524 m – spolu po modrej značke  Biely potok (ústie) 510 m (10 min)   Čingov 490 m (35 min.) .

           (prevýšenie 180 m, dĺžka trasy cca 13 km)           Možný aj opačný smer!

 

 

Trasa č. 4: Čingov–Tomášovský výhľad–Kláštorisko–Čingov  Celkový čas: 4:50 – 5:35 h                          

                       Od ústrednej orientácie na Čingove 490 m  ideme   po  žltej značke:  autokemping Džurkovec 565 m (15 min)   Tomášovský výhľad  667 m (45min) – asi po 10 min sa dostaneme na kraj lesa, odbočíme doľava a krajom lesa pokračujeme po  žltej značke. Po chvíli vstúpime do lesa a zostupujeme k Trstenému potoku. Vyberieme sa po červenej značke doľava a  prídeme k rázcestiu Letanovský mlyn 513m (45 min).

(a) Kratšia trasa,       bez stupačiek

Po červenej značke  za mostom stúpame najskôr strmšie lesným chodníkom, potom miernejšie lesnou cestou až na Kláštorisko 770m (1 hod).                            Výstup trvá asi 3 hod.                  

(b) Dlhšia trasa,      náročnou strednou časťou Prielomu Hornádu

Po  modrej značke  pred mostom odbočíme doprava a ideme proti toku rieky pomocou stupačiek, lávok, reťazí a mostíkov. Dostaneme sa k Lanovej lávke, ktorá je pri ústí Kláštornej rokliny 520m (30 min.).   Po zelenej značke  vystúpime strmou, technickými prostriedkami zabezpečenou roklinou   až na Kláštorisko 770m (1 hod).                                                                                                  

                                                                                                                                     Výstup trvá asi 3,5 hod.

Návrat :  Kláštorisko   Čingov 

Po  modrej a žltej značke  mierne stúpame pravou stranou lúky východným smerom ku ich rázcestiu  10 min.

(a) Ľahšia trasa,  po  modrej značke stúpame mierne až do lesa, potom klesáme –  Biely potok (ústie) 510 m  (1 hod.)    Čingov 490 m (35 min.)                                           Zostup 1:45 hod.

(b) Náročnejšia trasa,  po  žltej značke odbočíme vpravo a strmo klesáme do doliny Tomášovská Belá, ktorou preteká Biely potok až k rázcestiu Kyseľ – ústie 556m (20 min) , odbočíme vľavo  po zelenej značke  ideme dolu prúdom po mostíkoch a lávkach nad potokom až k rázcestiu  Biely potok (ústie) 510 m  (45 min),  po  modrej značke  Čingov 490 m (35 min.)

 

Trasa č. 5 :  Čingov –Prielom Hornádu –   Kláštorisko  – Čingov   

                                                                                                        Celkový čas:  4:25 – 5:10  

                       Od ústrednej orientácie na Čingove 490 m  ideme   po  modrej značke:Biely potok (ústie) 510 m (35 min) , krátko spolu  po zelenej značke  Biely potok  rázcestie 524 m, po zelenej značke  cez mostík na Rázcestie po Tomášovským výhľadom (10 min)  po modrej značke prídeme spodnou časťou Prielomu pomocou stúpačiek k rázcestiu Letanovský mlyn 513m (45 min). 

(a) Kratšia trasa,       bez stupačiek

Po červenej značke  za mostom stúpame najskôr strmšie lesným chodníkom, potom miernejšie lesnou cestou až na Kláštorisko 770m (1 hod).               Výstup trvá asi 2:35 h.                 

(b) Dlhšia trasa,      náročnou strednou časťou Prielomu Hornádu

Po  modrej značke  pred mostom odbočíme doprava a ideme proti toku rieky pomocou stúpačiek, lávok, reťazí a mostíkov. Dostaneme sa k Lanovej lávke, ktorá je pri ústí Kláštornej rokliny 520m (35 min).   Po zelenej značke  vystúpime strmou, technickými prostriedkami zabezpečenou roklinou   až na Kláštorisko 770m (50 min).                                                             

                                                                                                              Výstup trvá asi 3:00  h.

Návrat :  Kláštorisko   Čingov 

Po  modrej a žltej značke  mierne stúpame pravou stranou lúky východným smerom ku ich rázcestiu  10 min.

(a) Ľahšia trasa,  po  modrej značke stúpame mierne až do lesa, potom klesáme –  Biely potok (ústie) 510 m  (1 hod.)    Čingov 490 m (35 min.)                                        Zostup 1:45 h..

(b) Náročnejšia trasa,  po  žltej značke odbočíme vpravo a strmo klesáme do doliny Tomášovská Belá, ktorou preteká Biely potok až k rázcestiu Kyseľ – ústie 556m (20 min) , odbočíme vľavo  po zelenej značke  ideme dolu prúdom po mostíkoch a lávkach nad potokom až k rázcestiu  Biely potok (ústie) 510 m  (45 min),  po  modrej značke  Čingov 490 m (35 min.)                     

                                                                                                                                                 Zostup 2 hod.                         

Trasa č. 6: Čingov–Tomášovská Belá–Kláštorisko–Čingov        Celkový čas:  4:00 – 4:40  h.                            

                     Od ústrednej orientácie na Čingove 490 m  ideme  po modrej značke až po: - Biely  potok  (ústie)  510 m (35 min), tu po zelenej značke pokračujeme dolinou Tomášovská Belá proti prúdu Bieleho potoka až po:  Kyseľ (ústie) (45 min). Tu po  žltej značke odbočíme doľava a pokračujeme prudkým stúpaním na Hornú lúku. Po ľavej ruke sa nám otvárajú výhľady do doliny Kyseľ, ktorej príroda sa vyrovnáva s rozsiahlym požiarom z júla roku 1976. Na okraji lúky zatočíme vľavo a miernym klesaním prídeme k chate na Kláštorisku 770m (50 min).

                                                                                                                                  Výstup trvá asi 2:15 hod.

Návrat :    Kláštorisko   Čingov  - viď trasa č. 7 alebo:

 

(a) Kratšia trasa: Po modrej značke  mierne stúpame cez Hornú lúku východným smerom chodníkom okolo telekomunikačného stožiara na svahu Čertovej sihoti. Spočiatku mierne klesanie s možnosťami výhľadu do doliny Tomášovská Belá vystrieda pomerne strmý zostup až po:- Biely potok (ústie) 510 m  (1 hod.) ,  doprava –  Čingov 490 m (35 min.) .                                  

                                                                                                                                          Zostup asi 1:40 hod.

(b) Dlhšia trasa:      náročnou spodnou časťou Prielomu Hornádu

Po červenej značke  ideme od chaty na sever (zrúcanina je naľavo) cez lúku, potom spočiatku mierne klesanie lesom vystrieda pomerne strmý zostup až po breh Hornádu  (45 min). Tu po  modrej značke  pred mostom odbočíme doprava a ideme Prielomom Hornádu po prúde rieky pomocou stúpačiek, lávok, reťazí a mostíkov až na Rázcestie po Tomášovským výhľadom (45 min), po zelenej značke  cez mostík k  Biely potok –  rázcestie 524 m – spolu po modrej značke  Biely potok (ústie) 510 m (10 min)    Čingov 490 m (35 min.) .                                                   

                                                                                                  Zostup asi 2:20 h

Trasa č. 7: Čingov–Kláštorisko–Letanovský mlyn –Čingov      Celkový čas:  4:00 – 4:40 

                     Od ústrednej orientácie na Čingove 490 m.n.m.  ideme po modrej značke až po: - Biely  potok  (ústie)  510 m (35 min), Biely potok –  rázcestie 524 m, odbočíme vľavo a spočiatku strmým stúpaním ideme na Čertovú sihoť. Neskôr sa nám vľavo otvoria výhľady do doliny Tomášovská Belá. Po plochom hrebeni prídeme k telekomunikačnému stožiaru a najprv klesáme lesom, potom Hornou lúkou až ku chate na Kláštorisku 770m (1:20 hod.                                  

                                                                                                                                  Výstup trvá asi 2 hod.

Návrat :  Kláštorisko   Čingov   - viď trasa č. 6 alebo:

(a) Trasa bez stúpačie): Po červenej značke  ideme od chaty na sever (zrúcanina je naľavo) cez lúku, potom spočiatku mierne klesanie lesom vystrieda pomerne strmý zostup. Cez most okolo rázcestia Letanovský mlyn 513m (45 min) pokračujeme cestou na Letanovce, prejdeme cez potok a zakrátko odbočíme po žltej značke doprava do lesa. Stúpame chodníkom, neskôr prídeme na cestu, ktorou klesáme na okraj lesa. Jeho ľavým okrajom sa asi po 500 m dostaneme ku križovatke so zelenou značkou. Obe nás takmer súbežne dovedú na Tomášovský výhľad  667 m (50min).  Po  žltej značke schádzame cez autokemping Džurkovec 565 m (30 min)  na Čingov 490 m (15 min.) .                                                 Zostup asi 2:25 hod.                                                                                  

                                                                                                                                            

 (b) Trasa so stúpačkami:    Po žltej značke: pôjdeme vľavo okolo zrúcanín smerom na sever strmo do Kláštornej rokliny-ústie 520m (30 min.), za Lanovou lávkou po modrej značke odbočíme doprava Prielomom Hornádu smerom po prúde rieky pomocou stúpačiek, lávok, reťazí a mostíkov až po rázcestie Letanovský mlyn 513m (30 min). Opäť po modrej značke cez most,  odbočíme doľava a pokračujeme spodnou časťou Prielomu Hornádu až na Rázcestie po Tomášovským výhľadom (45 min), po zelenej značke  cez mostík k  Biely potok –  rázcestie 524 m – spolu po modrej značke  Biely potok (ústie) 510m  (10min ) Čingov  490 m (35min.) .                         

                                                                                                    Zostup asi 2:35 h.

Trasa č. 8:   S Čingova tiesňavou Sokolia dolina                            Celkový čas:  8 hod.

                  Po modrej značke : Čingov  490 m    Biely  potok  (ústie)  510 m (35min), po zelenej  značke:  Kyseľ (ústie) (45  min.) – Sokolia dolina  (ústie) 569 m  (30 min.),  

po žltej  značke vpravo:    Sokolia dolina (vrch) 1 002 m  (2 hod.) , po zelenej značke  vpravo:  – Biskupské  chyžky 1 004 m  (15 min.),  po žltej značke:  Malá poľana  992 m  (30 min.) ,

po modrej  značke vpravo: - Suchá  Belá (vrch) 959 m  (15 min.) ( 5 h),  po žltej značke: – Pod Vtáčím hrbom 915  m  (25min.),  po červenej značke vpravo:: – Kláštorisko  770 m (35 min.),

      Návrat: po modrej značke: - na východ mierne stúpame cez Hornú lúku, okolo telekomunikačného stožiara  – Biely potok (ústie) 510 m  (1 hod.)    Čingov 490 m (35 min.) .

 

 
 

 

 

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode