Niekto musí vyskúšať, kadiaľ cesta nevedie.

2017

Klub slovenských turistov Kolačín a Mesto Nová Dubnica vás pozývajú na 35. ročník turistického pochodu

NOVODUBNICKÁ 25-ka Ivana Markoviča v sobotu 13. mája 2017.

Štart: 7. h – 9. h Hostinec na Lúčkach Kolačín (pešie 7 a 20 km + cyklotrasy)

a Mierové námestie v Novej Dubnici (pešia 25 km+ cyklotrasy).

PEŠIE TRASY:

7 km: Kolačín - nenáročný výstup na Markovicu, môžu ju absolvovať

aj rodičia s malými deťmi - Kolačín.

20 km: Kolačín - Slimáková - Grófovec - Závrty - Kyšky - Kamenné

vráta - Langáčska cesta - Ostrý vrch - Medzihorie - Kolačín.

25 km: Nová Dubnica - Dubovec - Pliešky - Slimáková - Grófovec

- Závrty - Kyšky - Kamenné vráta - Langáčska cesta - Ostrý

vrch - Medzihorie - Kolačín.

CYKLOTRASY:

25 km: Kolačín - Ilava - Pruské - Nemšová - Kolačín.

40 km: Kolačín - Gilianka - Chrástková - Krivoklát - Bohunice -

Bolešov - Kolačín.

Akcia sa koná za každého počasia a na vlastnú zodpovednosť.

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode