Niekto musí vyskúšať, kadiaľ cesta nevedie.

Naša výročná členská schôdza

13.12.2009 19:22

 Turisti z Kolačína hodnotili i plánovali

 

V nedeľu 29. 11. 2009 sa v Kultúrnom dome Kolačín zišli stáli i noví členovia Klubu slovenských turistov Kolačín, aby vyhodnotili svoju činnosť za uplynulé obdobie a zároveň navrhli plán práce na rok 2010. KST Kolačín funguje ako občianske združenie od roku 2003 a jeho založenie sprevádzalo veľké nadšenie, ktoré po čase opadlo a činnosť začala stagnovať. V tomto roku sa do jeho radov prihlásili mladí nadšenci turistiky a nová posila je prísľubom znovuoživenia činnosti klubu, rovnako ako malá organizačná zmena – preregistrovanie KST pod trenčianske krídla. Dôkazom toho sú i dve vydarené podujatia – výstup na Markovicu  a výlet na Roháčske plesá.

Na budúci rok sú naplánované 4 väčšie podujatia, ktoré nájdete aj v celoslovenskom kalendári turistických akcií  KST a niekoľko  menších.

Za všetky spomenieme len Trojkráľový zimný výstup na Markovicu, ktorý organizujeme 6. 1. 2010 , Novodubnickú 25-ku Ivana Markoviča naplánovanú na 8. 5. 2010 a zahraničný zájazd pod názvom Krásy Škandinávie sa uskutoční v termíne od  25. 7. – 7. 8. 2010. Veríme, že už na prvom zo spomínaných podujatí sa budeme môcť popýšiť vlastnými odznakmi a vlajkou, na ktoré nám prispelo mesto Nová Dubnica i primátor mesta, ktorému za jeho podporu i touto cestou ďakujeme.

Na výročnej členskej schôdzi boli schválené i stanovy, štatút a výbor KST Kolačín. Staronovým predsedom sa stal Jozef   Králik, ktorý povedie klub i nasledujúce štyri roky. Ak by ste sa jeho členmi chceli stať i vy, máte možnosť kedykoľvek sa k nám pridať. Privítame nielen občanov mestskej časti Kolačín, ale aj mesta Nová Dubnica, ktorého sme súčasťou. Viac info v oficiálnych dokumentoch KST na tejto stránke.

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode