Niekto musí vyskúšať, kadiaľ cesta nevedie.

Na Markovicu vás dovedie miestne značenie

21.08.2019 21:26

Pri príležitosti osláv Slovenského národného povstania organizuje Klub slovenských turistov Kolačín každoročne svoje podujatie Po stopách SNP na Markovicu. Inak tomu nebude ani tento rok a všetci ste srdečne pozvaní vo štvrtok 29. 8. 2019. O 10.00 hod.sa stretneme pri našom kríži a uctíme si pamiatku všetkých, ktorí bojovali za našu  slobodu. Ak vám termín nevyhovuje a radi by ste išli na turistiku individuálne niekedy inokedy, nemusíte sa báť, že by ste ku krížu alebo na vrchol Markovice netrafili.

V spolupráci s Regionálnou radou KST Trenčín pre vás aktívni členovia KST Kolačín vyznačili existujúcu trasu miestnym značením. Poďakovanie patrí predsedovi KST Kolačín, Michalovi Hálovi , ktorý všetko inicioval a osobne sa angažoval , značkárom Jozefovi Podskočovi a Márii Porubčanovej  a všetkým, ktorí pridali ruku k dielu. Značenie začína pri reštaurácii Klondajk vo Veľkom Kolačíne, pokračuje popri kostole cez Farskú ulicu, neskôr po asfaltovej lesnej ceste ,z ktorej sa odbočí na lesnú cestu až na Markovicu. Bezpečne vás povedie miestna značka . Je to štvorcová značka, zložená z dvoch pravouhlých trojuholníkov, ktorá sa používa na miestne vychádzkové trasy v okolí miest. Jeden trojuholník je biely, druhý modrý.

Pribudli aj 4 nové rázcestníky, ktoré vám nielen ukážu ten správny smer, ale vám aj našepkajú to, na čo sa už pomaly zabúda – miestne názvy. Tí skôr narodení dokážu odpovedať na otázku, kde sú napr. Pliešky, ale mladší by s tým asi mali problém. Takže, ak máte chuť na trochu turistiky, nech sa páči.

Tešíme sa na stretnutie s vami , možno aj na novo označenom miestnom chodníku.

 

 

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode