Niekto musí vyskúšať, kadiaľ cesta nevedie.

Akcia Z(a) krajší Kolačín

07.03.2011 18:58

Koniec zimy a príchod jari je každoročne spätý s veľkým upratovaním. Čo ešte donedávna zakrýval sneh ,  dnes nemožno nevidieť. Množstvo odpadkov po trávnikoch, haldy neporiadku na dvoroch , pred bránou i v potoku a nie príliš plná  mestská kasa, to všetko išpirovalo turistov z Kolačína, aby sa obrátili na občanov s výzvou na dávno zabudnutú Akciu Z s podtitulom Za krajší Kolačín. Pre tých  neskôr narodených, ktorí  sa pýtajú, čo znamená Z v názve akcie, ponúkam niekoľko vysvetlení - zanietenosť, zodpovednosť, zapálenie, znovuobnova, zušľachťovanie, zveľaďovanie, zaangažovanosť,  zabodovanie, záchrana, zlepšovanie,zreparovanie , zábava ...a to všetko zadarmo ! Ak  chcete urobiť niečo pre svoju obec, priložte ruku k dielu v sobotu 16. 4. 2011. Mestský úrad nám zabezpečí vrecia na odpad i jeho zvoz po akcii.Turisti vyčistia horný tok potoka a potom bude úplne stačiť, ak si uprace každý pred svojím domom a okolie potoka.Týždeň pred Veľkou nocou je na to ako stvorený. Viac informácií o akcii bude na vývesných tabuliach a v mestskom rozhlase.  

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode